سوئد: رابطه جنسی مدیر مسکن کودکان پناهجو با دو پسر پناهجو افغانی و متهم به قتل

14 شهریور 1395
نویسنده :  
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

پرونده دو قتل و يک اقدام به قتل مرتبط به يکديگر در شهر «آربوگا»ی سوئد که بيش از يک سال و اندی پليس و مقامات قضائی اين کشور را دچار سردرگمی کرده بود به سرانجام قضائی خود نزديک می شود.

پرونده قتل های فجیع آربوگا به سرانجام قضائی خود نزدیک می شود
زن ۴۱ ساله مدیر مسکن پناهجویی و دوست پسر ۱۸ ساله افغان وی دو متهم به قتل

يک زن ۴۱ ساله مدير پيشين دو خانه موسوم به «هو و ب» (ويژه اسکان کودکان پناهجوی تنها) و دوست پسر ۱۸ ساله وی اينک بعنوان متهمان اصلی دو پرونده قتل در «آربوگا» بازداشت شده اند. روزنامه اکسپرسن هويت متهم به قتل ۱۸ ساله را يک متقاضی پناهندگی تبعه افغانستان که سال گذشته بعنوان پناهنده به سوئد آمد منتشر کرده است.

ماجرای قتل هايی که از سوی رسانه های سوئد نام «قتل های آربوگا» بر آن نهاده شد از ماه اوت سال ۲۰۱۵ آغاز شد. در اوت سال گذشته جنازه همسر يک زن ۴۱ ساله که مدير دو خانه اسکان کودکان متقاضی پناهندگی بود در روستای «يلمارن» از توابع شهر آربوگا کشف شد و پليس تحقيقات بی نتيجه خود جهت يافتن علت قتل آغاز نمود. يک سال بعد در تابستان سال ۲۰۱۶ زن ۴۱ ساله بواسطه رابطه جنسی با پسرانی که در خانه «هو و ب» تحت مديدريت وی بودند تحت بازجويی پليس قرار گرفت که خبر آن بصورتی گسترده در رسانه های سوئد منتشر شد. در روز سوم ماه اوت سال در پرونده قتلی جديد اينبار جنازه پدر اين زن ۴۱ ساله در يک کلبه جنگلی به همراه مادر اين زن که بشدت مجروح شده بود پيدا شد

2/9 روز ۱۶ ماه اوت زن ۴۱ ساله که بهمراه دوست پسر ۱۸ ساله افغان خود در راه سفر به تايلند بودند در فرودگاه بين المللی آرلاندا در استکهلم بازداشت شدند. هر دو فرد بازداشت شده متهم به قتل پدر زن ۴۱ ساله و اقدام به قتل مادر او شدند.سه روز بعد در ۱۹ اوت٬ دادستان بواسطه کمبود مدارک تصميم به رفع بازداشت اين زوج گرفت. ادر روز ۲۹ اوت دادستان با تلاش تيم تحقيقاتی پليس موفق به دست يابی به شواهد و مدارک جديدی گرديد که سرانجام منتهی به صدور حکم بازداشت به اتهام قتل و کلاهبرداری برای دو متهم شد. اما در اين زمان هم زن ۴۱ ساله و هم دوست پسر ۱۸ ساله افعان وی سوئد را ترک کرده بودند. مقامات قضائی سوئد قرار تعقيب بين المللی برای هر دو متهم صادر نمودند.

گفته شده است که دو متهم در تلاش بوده اند که باری ديگر از طريق فرودگاهی در نروژ به تايلند بگريزند. پليس سوئد در همکاری با پليس نروژ هر دو متهم به قتل را در روز ۳۰ اوت در شهر تروندهيم در نروژ شناسايی و دستگير نمود. زن ۴۱ ساله در زمان بازداشت در حال خوردن بستنی در خيابانی در شهر تروندهيم و دوست پسر ۱۸ ساله افغان وی در اتاقی در يک هتل در انتظار وی بود. دو متهم به قتل پس از دستگيری تحويل مقامات قضائی سوئد شدند.

روز بعد از استرداد دو متهم به قتل٬ دادستان پرونده اعلام کرد که شواهد و مدارک بر عليه آنها تشديد شده و هر دو «به دلايل محتمل» متهم به قتل پدر زن ۴۱ ساله و نيز اقدام به قتل مادر زن ۴۱ ساله هستند. دو متهم به قتل جهت ادامه بازجويی به شهر وستروس منتقل شدند و دادگاه مقدماتی در روز ۲ سپتامبر دستور باقی ماندن هر دو را در بازداشت صادر کرده است. هر دو متهم همچنين تا روز ۳۰ سپتامبر ممنوع الملاقات هستند. نخستين جلسه دادگاه بدوی جهت رسيدگی به اين پرونده قتل پر سر و صدا٬ بصورت غير علنی و در پشت درهای بسته صورت گرفت. خانم جسيکا ونا٬ دادستان پرونده پس از پايان جلسه دادگاه مقدماتی به رسانه ها گفت که پليس در رابطه با تحقيقات مربوط به اين پرونده کاری عالی صورت داده است که در نهايت منجر به جمع آوری مدارک و شواهد کافی قوی برای پيوند دادن اين دو متهم به قتل شده است. دادستان پرونده مايل به ارائه اطلاعات بيشتری در اين زمينه نشد. به گفته دادستان قتل اوسط جوان ۱۸ ساله افغان و با همدستی دوست دختر ۴۱ ساله وی صورت گرفته است. به نوشته روزنامه اکسپرسن متهم ۱۸ ساله يک سال پيش بعنوان متقاضای پناهندگی به سوئد آمد و ساکن يکی از خانه های «هو و ب» تحت مديريت زن ۴۱ ساله بوده است.

در جريان رسيدگی به پرونده های رابطه جنسی اين زن ۴۱ ساله با کودکان پناهجوی تنها در خانه های «هو و ب» تحت مديدريت وی فاش گرديد که هر دو خانه «هو و ب» ويژه اسکان کودکان پناهجوی تنها که توسط خود وی احداث شده بود فاقد مجوزهای لازم و در نتيجه غير قانونی بوده اند. زن ۴۱ ساله از طريق احداث اين دوخانه ويژه اسکان کودکان پناهجوی تنها به در آمد سرشاری دست يافته بود. دو خانه «هو و ب» زن ۴۱ ساله يکی در فوريه و ديگری در مارس ۲۰۱۶ بدستور مقامات دولتی تعطيل شدند و کودکان پناهجوی ساکن آن به خانه های «هو و ب» ديگری منتقل گرديدند.

جزئيات مربوط به اين پرونده يکی از موضوعات روز رسانه های سوئد از زمان وقوع نخستين قتل در يک سال و نيم گذشته بوده است.

رابطه جنسی مدير مسکن کودکان پناهجو با دو پسربچه پناهجو مبالغ هنگفتی که دولت سوئد به داير کنندگان خانه های موسوم به «خانه فاميلی ويژه کودکان پناهجوی تنها» پرداخت می کند بمانند آهن ربايی توجه سوداگران صنعت پناهندگی سوئد را بسوی خود جلب کرده است. افشاگری رسانه های سوئد بروشنی نشان داده است که بخش قابل توجهی از احداث کنندگان اينگونه «خانه های فاميلی » بزهکاران و افراد سابقه داری هستند که هدفشان در درجه اول به چنگ آوردن مبلغ ۶۰ هزار کرون (معادل ۷۵۰۰ دلار) ی است که دولت سوئد ماهانه بابت هر کودک متقاضی پناهندگی به داير کنندگان اينگونه مراکز پرداخت می کند٬ بدون اينکه کنترل قابل توجهی بر روی پيشنه افراد داير کننده اينگونه مراکز و يا کيفيت خدمات ارائه شده در آنها داشته باشد.

بعبارت ديگر اجاره نمودن يک خانه با مبلمانی ساده و حداقل و سپس اسکان تنها ۱۰ کودک پناهجو در آن به معنی درآمدی به مبلغ ۶۰۰ هزار کرون (معادل ۷۵۰۰۰ دلار) در ماه است. بسياری از اينگونه سوداگران دارای چندين «خانه فاميلی ويژه کودکان پناهجوی تنها» در گوشه و کنار سوئد هستند که از قبل آن ميليونها کرون در ماه از خزانه دولت و کيسه ماليات دهندگان به جيب می زنند. اخبار و افشاگريهای پياپی رسانه ها در رابطه با وضعيت نامناسب در بسياری از اين «خانه های فاميلی » حکايت از آن دارد که بخش اعظم اين هزينه کلان به جيب سوداگرانی سرازير می شود که آخرين اولويت آنها کودکانی هستند که دولت سوئد با تقبل هزينه ای سنگين و نجومی تلاش می کند وضعيت مناسبی برايشان فراهم آورده و آينده ای امن و روشن برايشان رقم بزند. افشاگری روزنامه محلی «اسکيلستونا کوريرن» در رابطه با رابطه جنسی مدير مونث يک مسکن ويژه اسکان کودکان پناهجوی در منطقه سورملند سوئد يکی از آخرين موارد پيرامون وضعيت فاجعه بار اينگونه «خانه هابی فاميلی» استقرار کودکان پناهجويی است که بتنهايی به سوئد می آيند.

در خبر مخابره شده توسط اين روزنامه محلی سوئدی که بازتابی وسيع نه تنها در سوئد بلکه در سطحی جهانی داشته است٬ مدير مونت يکی از اين خانه های ويژه مراقبت از کودکان پناهجوی که به تنهايی به سوئد آمده اند دو پسر ساکن در مرکز تحت مديريت خود را مجبور به سکس و داشتن رابطه جنسی با خود کرده است. همزمان فاش شده است که «خانه های فاميلی» احداث شده توسط اين زن دارای بسياری از مجوزهای لازم نيز نبوده است. اين دو پسر که هر دو تبعه افغانستان هستند به گزارشگر روزنامه محلی «اسکيلستونا کوريرن» گفته اند که خانم مدير اين «خانه فاميلی ويژه کودکان پناهجوی تنها» آنها را تهديد کرده است که چنانچه با او سکس و رابطه جنسی نداشته باشند «پرونده پناهندگی شان را خراب و آنها را به افغانستان ديپورت خواهد کرد». اين خانم مدير همزمان به اين دو پسر ساکن «خانه فاميلی » تحت مديريتش امکانات اضافه از قبيل لباس و غيره در ازای رابطه جنسی ارائه می کرده است. روابط جنسی مابين اين زن و دو پسر متقاضی پناهندگی در منزل اين زن در منطقه «سورملند» و نيز هتل هايی در شهرهای بزرگ سوئد صورت گرفته است. پليس يک پرونده «سوء استفاده جنسی از کودکان» آلترناتيو «تجاوز جنسی به کودکان» در رابطه با اين رويداد گشوده است. اما نکات مبهمی نيز در رابطه با اين پرونده وجود دارد. از جمله اينکه از رابطه جنسی و سکس مابين اين زن و دو پسر افعان متقاضی پناهندگی فيلم نيز گرفته شده است. فيلمی که با رضايت و اطلاع زن گرفته شده است. فيلمبرداری از سکس با خانم مدير دو پسر افغان که تحت اسامی مستعار «اميد» و «طارق» با روزنامه «اسکيلستونا کوريرن» مصاحبه کرده اند در پاسخ به پرسش گزارشگر روزنامه که چرا از صحنه های سکس با دوربين موبايل خود فيلم گرفته اند پاسخ می دهند: ­ چون به ما گفت که هر وقت دلمان برايش تنگ شد می توانيم فيلم را تماشا کنيم. اين دو پسر به گزارشگر اين روزنامه می گويند که تحت اجبار از صحنه سکس خود با مدير اين مرکز فيلمبرداری کرده اند و «جرات سرپيچی از خواسته زن را نداشته اند چون کسی که بتواند به آنها کمک کند وجود نداشته است.» و اضافه می کنند: ­ خانم رئيس ما را محبور کرد و از ما برای سکس سوء استفاده کرد. او می دانست که نه سوسيال و نه پليس کمکی به ما نخواهد کرد. «اميد» و «طارق» که تقريبا هيچ زبان سوئدی نمی دانند و از طريق مترجم با گزارشکر روزنامه «اسکيلستونا کوريرن» صحبت می کنند در ادامه بيان می دارند که بواسطه اتفاقاتی که افتاده «دچار افسردگی» شده اند و اضافه می کنند که «در صورت منتشر شدن اين خبر در افغانستان محکوم به سنگسار خواهند شد.» اين دو همچنين گفته اند که «چون نه پليس و نه سوسيال کمکی به آنها نکرده است در نتيجه با گزارشگر اين روزنامه تماس گرفته اند.» اين دو همچنين بيان داشته اند که هدفشان از تماس با اين روزنامه اين بوده که کودکان ديگری مبجور به تجربه مشابهی نشوند

گزارشگر روزنامه «اسکيلستونا کوريرن» با خانم مدير اين «خانه خانوادگی» نيز جهت جويا شدن نظرش تماس گرفته است. وی ضمن انکار رابطه سکس با اين دو پسر می گويد که زن داخل فيلم ارايه شده او نيست چرا که «به عقل جور در نمی آيد که فردی چنين کاری انجام بدهد و مدرک جرم نيز بصورت فيلم به دست طرف مقابل بدهد.» به گفته وی بيزينس نگاهداری از کودکان پناهجو يک بيزينس «سخت٬ خشن و پر درآمد» است که شرکتهای رقيب از دست زدن به هيچ عملی جهت «به لجن کشيدن» و «خرابکاری» برای شرکت رقيب رويگردان نيستند. وی اصافه می کند که شرکتهای ديگر سازمان دهنده اينگونه «خانه های فاميلی» کودکان ساکن اين خانه ها را با پرداخت پول ترغيب به ساختن داستانهای دروغين می کنند تا جلوی فعاليت آن ها را بگيرند. وی در ادامه بياناتش به اين روزنامه می گويد که حتی خود کودکانی هم که در اين مراکز زندگی می کنند اما بدلايلی ناراضی هستند و آنچه را که مايلند به آنها نمی دهند برای انتقامجويی دست به دروغگويی و نفش بازی کردن می زنند: ­ اول کار بهترين آدم دنيا هستی اما زمانی که نمی توانی کمکی به آنها بکنی از پشت خنجر را به کمرت فرو می کنند. مدير اين «خانه فاميلی» در بخش ديگری از بياناتش به روزنامه «اسکيلستونا کوريرن» می گويد: ­ در اين بيزينس چنان پول کلانی وجود دارد که حتی حاضرند برای آن از روی جنازه افراد نيز بگذرند.

گفته می شود که وکيل اين زن جهت کاهش خطر محکوم شدن به اتهام «سوء استفاده جنسی از کودکان» آلترناتيو «تجاوز جنسی به کودکان»٬ که دارای مجازات نسبتا شديدی در سوئد است٬ خواستار انجام آزمايش تعيين سن اين دو پسر شده است تا در پرونده بجای دو کودک با دو فرد بزرگسال و بالای سن قانونی طرف باشد. همزمان با اين افتضاح٬ اداره مهاجرت سوئد در هفته جاری رسما اعلام نمود که در مورد واقعی بودن سن ۷۰ درصد از افرادی که بعنوان «کودک» در خانه های ويژه کودکان پناهجوی تنها اسکان داده شده اند ترديد وجود دار

معنی ديگر اين اقرار اداره مهاجرت اين است که بسياری از «کودکان واقعی» اسکان داده شده در اين مراکز با بزرگسالانی همخانه و هم اتاق هستند که می توانند آنها را براحتی تحت مخاطرات مختلف و از جمله سوء استفاده های جنسی قرار دهند. دولت با اختصاص ۱۵۰ ميليون کرون برنامه ای را تدارک ديده است که با آغاز ماه نوامبر بر روی حدود ۲۰ هزار از ۴۰ هزار نفری که با اعلام سن خود بعنوان زير ۱۸ سال در طی سال گذشته و جاری از سوئد تقاضای پناهندگی کرده اند آزمايش تشخيص سن انجام دهد. فيلم مصاحبه روزنامه «اسکيلستونا کوريرن» با دو پسربچه پناهجوی تبعه افغانستان به اضافه صحنه هاييی از فيلم ادعا شده از سکس مابين اين دو و زن مدير «خانه فاميلی» در زير در دسترس علاقمندان قرار دارد.

نوشتن نظر

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.


سایت ایرانیان آلمان برای ایرانیان ساکن آلمان و همه فارسی زبانانی که نیاز به اطلاعات دقیق و متمرکز در مورد آلمان دارند، راه اندازی شده است.

لذا از همه شما عزیزان می خواهیم تا با ما در ارتباط باشید و ما را از نیاز ها و نظرات خود آگاه سازید تا در جهت بهتر شدن محتوا گام برداریم.

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها نشان رضایت شماست. جزئیات بیشتر...